INSTALL-FIX

Programul ghidează utilizatorul în procesul de proiectare pas cu pas. Afișarea stării informează permanent utilizatorul despre sarcina statică suportată de sistemul de instalații fischer ales. Până la zece soluții standard diferite, inclusiv console, cadre și șine pot fi adăugate în fila de selectare rapidă. Totodată se poate iniția proiectarea sistemelor mai complexe prin preselectarea sistemului de instalații dorit. Programul permite modificarea dimensiunii șinelor, precum a numărului și distanței dintre punctele de sprijin, pentru cea mai bună utilizare a sistemului.

În etapa următoare pot fi determinate tipul, diametrul, izolația și numărul țevilor care vor fi suportate de sistemul de instalații.
Opțiunea de a introduce țevi goale sau umplute pe jumătate în sistemul de sprijin afișat grafic va genera în mod automat modele de sarcină, deci va furniza probele statice necesare pentru sistemul de șine. Mai mult, puteți adăuga direct sarcini suplimentare, ca de ex. canale de aerisire, suporturi pentru cabluri sau doar sarcini punctuale sau lineare care pot fi determinate liber. Pe lângă documentul imprimat controlabil, după finalizarea proiectării programul va genera o listă de piese cu componentele necesare pentru sistemul selectat, ca de ex. console, tije filetate, coliere de țevi și alte accesorii.

Descărcare și cerințe de sistem
sc93-delivery-2