Soluții profesionale pentru renovarea și ranforsarea straturilor exterioare

Renovare/consolidare

Atmosfera deosebit de corozivă în aglomerările urbane și industriale și în apropierea țărmului are ca rezultat coroziunea ancorelor în cazul clădirilor cu strat exterior realizat din zidărie de fațadă și plăci prefabricate. fischer oferă soluții de fixare eficiente din punct de vedere al costului și accesibile din punct de vedere al instalării pentru renovarea și consolidarea fațadelor clădirilor. Sistemele omologate oferă siguranță suplimentară. Fixările ulterioare sunt invizibile privitorilor și respectă în același timp cerințele ridicate față de realizarea îmbinărilor și protecția clădirilor și monumentelor istorice.
cd-cd44994c-6t9hv